Du er her

Fornybare drivstoff og kjemikalier fra biomasse og avfall

Vi er inne i en omstilling i energi- og materialer-produksjon, fra fossile, petroleumsbaserte råstoff til fornybare og sirkulære produksjonssystemer. Biomasse som råstoff kan erstatte olje og gass i produksjon av drivstoff og kjemikalier. Ved Kjemisk institutt forsker vi på nye prosesser for å lage drivstoff til forbrenningsmotorer og råstoff til kjemisk industri fra forskjellig biomasser som i øyeblikket er avfall eller biprodukt fra annen produksjon. Vi skal gi en oversikt over feltet, og eksempler fra vår forskning på termokjemisk omdanning av biorester fra kloakkhåndtering, ligninrester fra produksjon av papir og bioetanol, og sidestrømmer fra produksjon av trepellets som kan brukes til å erstatte kull i varmekraftverk.

Professor Tanja Barth, Kjemisk institutt
Postdoktor Camilla Løhre, Kjemisk institutt
Stipendiat Hilde Vik Halleraker, Kjemisk institutt
Stipendiat Stian H. Hegdahl, Kjemisk institutt 

Foreleser(e): 
Tanja Barth
Camilla Løhre
Hilde V. Halleraker
Stian Hersvik Hegdahl
Jusbygget, Auditorium 4