Du er her

Forskingsformidling i klimarett: "The importance of Being Earnest: Climate Legal Science and Democracy"

Klimaforsking skapar sterke debattar i samfunnet og akademiet. Kva er eigentleg så kontroversielt? Finst det retningslinjer for å kunne rettleie debatten, i klassen og i media, for å unngå såkalla climate denialism og sikre demokratiet og ytringsfridommen?

Universitetslektor Esmeralda Colombo, Det juridiske fakultet

Foreleser(e): 
Esmeralda Colombo
Jusbygget, Seminarrom D