Du er her

Geofarar i Noreg i fortid, notid og framtid

I foredraget vert det gjeve døme på naturfarehendingar, som til dømes skred og flaum, i Noreg etter siste istid og korleis vi kan sjå spor etter desse. Det vert vidare vist døme på nokre hendingar i historisk tid og i vår nære fortid. Siste del av foredraget vert om nylege geofarehendingar og årsaker til desse. Til slutt vert det om kva type geofarar vi mest truleg kan vente oss i eit framtidig klima.

Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap

Foreleser(e): 
Atle Nesje
Jusbygget, Auditorium 4