Du er her

Hva kan "lille jeg" gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil

Flere undersøkelser viser at nordmenn mener at "alle må bidra" til å minske de negative og til dels dramatiske konsekvensene av klimaendringene. Samtidig er flere tvilende til egen betydning. For å kunne bidra på en effektiv måte mener mange at de må få bedre hjelp og veiledning av myndigheter og politikere til å gjøre de riktige «grønne» livsstilsvalgene. Enkelte reiser også spørsmål om det betyr noe som helst hva "lille Norge" gjør i den globale sammenhengen. I dette foredraget skal vi se nærmere på hvordan nordmenn faktisk uttrykker seg om dette gjennom undersøkelser foretatt av Norsk medborgerpanel / DIGSSCORE og forskergruppen LINGCLIM.

Professor Kjersti Fløttum, leder av LINGCLIM ved Institutt for fremmedspråk

Foreleser(e): 
Kjersti Fløttum
Jusbygget, Auditorium 2