Du er her

Hvordan motivere skoleelever til bedre innsats?

Dette foredraget tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan kan lærere kommunisere på en måte som motiverer elevene? Hvordan lage et klasseromsklima som fremmer mestring blant elevene? Hvordan få elevene til å sette seg mål som er motiverende? Hvordan fremme elevenes indre motivasjon for læring? Foredraget tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap, og har som mål å være til praktisk nytte for lærere som vil motivere sine elever.

Professor Åge Røssing Diseth, Institutt for pedagogikk

Foreleser(e): 
Åge Røssing Diseth
Jusbygget, Auditorium 1