Du er her

Ideen om ei global filosofihistorie?

Filosofiske tema inngår i undervisningsopplegg på ulike trinn, anten det er etikk og religion, eller filosofi og historie, eller vitskapane og moderne samfunn. Her skal vi drøfte spørsmålet: I ei globalisert verd, korleis kan og bør filosofihistoria skrivast og formidlast?

Professor emeritus Gunnar Skirbekk, Senter for vitenskapsteori og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 

Foreleser(e): 
Gunnar Skirbekk
Sydneshaugen skole, Auditorium Q (321)