Du er her

Informasjon om videreutdanning i realfag på UiB neste skoleår

UiB tilbyr flere kurs innenfor Kompetanse for kvalitet. Kursene er praksisnære, og innrettet på undervisning etter ny læreplan. Målgruppen er lærere på ungdomstrinnet og videregående skole.

I sesjonen orienterer vi om innretning og faglig innhold. Kursene er samlingsbaserte, men har også elementer på nettet og som eget arbeid. Du finner mer informasjon på sidene til UiB Videre, og i katalogen til Utdanningsdirektoratet.

I naturfag har vi to parallelle årskurs. Du kan ta fra ett til fire semester, hvert gir 15 studiepoeng. Kursene er praksisrettet, og gir bakgrunn for å undervise i det aktive og praktiske naturfaget fagfornyelsen legger opp til. Det er mulig å søke opptak også utenfor Kompetanse for kvalitet. Kursene er gratis.

Frede Thorsheim, rådgiver Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen

Foreleser(e): 
Frede Thorsheim
Jusbygget, Seminarrom E