Du er her

Informerte borgere? Offentlig tilknytting, mediebruk og demokrati

Dette er tittelen på en ny bok som springer ut av forskningsprosjektet "Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder"" ved Institutt for informasjons-og medievitenskap.

Boken tar for seg idealet om den informerte borger, og introduserer begrepet offentlig tilknytting som vi mener er et mer realistisk begrep som ligger nærmere hvordan samfunnsorientering faktisk fungerer. Bokens kapitler tar for seg ulike aspekter av offentlig tilknytting; på tvers av ulike medier og medieplattformer, bruk av smarttelefon og nyheter, sosiale medier og kulturens rolle, hovedlinjer i mediebruk og hvordan disse henger sammen med sosiale skiller i samfunnet. Boken er basert på empirisk materiale som omfatter både intervju og surveydata, og gir oss et rikt bilde på hvordan nordmenn orienterer seg mot offentligheten i dagens samfunn.

Stipendiat Hilde Sakariassen, Institutt for informasjons-og medievitenskap

Foreleser(e): 
Hilde Sakariassen
Studentsenteret, Seminarrom E