Du er her

Islandsk og norsk: nært men likevel så fjernt

Av alle de beslekta nordiske språkene har islandsk best bevart de grammatiske trekkene fra norrønt. Islandsk har bl.a. fire kasus i substantiver og adjektiver og forskjellige former for personbøyning i verb. Grammatikken i de skandinaviske språkene har generelt sett blitt redusert til noen enkle bøyningstrekk i de samme ordklassene. I innlegget vil jeg sammenligne islandsk og norsk grammatikk på noen utvalgte områder og vise hva som er likt og hva som er ulikt. Videre vil jeg drøfte mulige årsaker til at disse grammatiske ulikhetene oppsto.

Professor Thorsteinn G. Indridason, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Foreleser(e): 
Thorsteinn Indridason
Sydneshaugen skole, Auditorium E (209)