Du er her

Jon Fosses roman "Det andre namnet" (2019) lest i lys av Fosses egen poetikk anno 2015

Kilde for poetikken som er lagt til grunn for lesningen av "Det andre namnet"; er boka "Mysteriet i trua", som Fosse i 2015 gav ut i lag med teologen og forfatteren Eskil Skjeldal. Etter sin intensjon er "Mysteriet i trua" ei samtalebok, i praksis nærmest Skjeldals intervju med Fosse om Fosses poetikk, slik den har tatt form i hans biografi og forfatterskap. Det å skrive, er å lytte, forklarer Fosse; det er en stille, reseptiv aktivitet. I så måte er poetikkens objekt å ligne med den stille riten i en serie av interkontinentale religioner. Hinsides sekularismen i europeisk litteratur fra romantikken av har Fosse utviklet sin spesielle variant av postsekulær, (post?)-moderne poetikk.

Universitetslektor emerita Ingrid Nymoen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Foreleser(e): 
Ingrid Nymoen
Sydneshaugen skole, Auditorium E (209)