Du er her

Klima og historie: Lange linjer og aktuelle perspektiver

Hvordan har klima og klimaendringer påvirket menneskenes historie? Hvordan kan kunnskap om dette være nyttig og relevant i møte med moderne klimaendringer? Vi ser på hvordan menneskene med vekslende hell har tilpasset seg endringer i klima gjennom historien og på viktige forskjeller fra dagens menneskeskapte klimaendringer. Kunnskap om fortiden gir oss økt forståelse av dagens situasjon og åpner perspektiver på forholdet mellom menneske og natur som går mye lenger tilbake enn det en tidligere har tenkt seg.

Professor Eivind Heldaas Seland, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Foreleser(e): 
Eivind Heldaas Seland
Sjøfartsmuseet, Auditoriet