Du er her

Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet

Marine mikroorganismer, usynlige for det blotte øye, har en stor betydning for alt livet på jorda. Disse mikroorganismene danner grunnlaget for alt det vi høster fra havet, og de er helt avgjørende for klimaet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å formidle hvordan slike viktige, men «usynlige» organismer virker sammen i det marine næringsnettet. Ut fra erfaringer med elever fra en av Bergens 5 klasser vil i vil ta for oss kompliserte temaer som «trade-off» og komme med noen konkrete forslag til opplegg for å øke elevenes forståelse av slike temaer.

NB: Til kl. 14.00.
Egen påmelding. Les mer på nettsidene til Skolelaboratoriet og meld deg på

Postdoktor Bernadette Pree, Institutt for biovitenskap
Professor Aud Larsen, Institutt for biovitenskap / NORCE Miljø

 

Foreleser(e): 
Bernadette Pree
Aud Larsen
Realfagbygget, Aktivt rom 1