Du er her

Korleis skal vi uttale personnamn?

Fornamn og etternamn blir uttalte på mange måtar. Det er ulikt mellom deler av landet, mellom generasjonar og frå land til land. Det kan vere uttale av r og l, og bokstavkombinasjonar som i Martin, Maren og Erlend. Eller ulikt trykk, som då ulike generasjonar seier Emil og Elias ulikt, og tonelag, som for Emma, Olav og Anders. Bokstavrett uttale er i bruk, som for Kyrre, Ketil og Valgerd. Utanlandske namn får både norsk og annan uttale, som for Brian, June og Alice. Mykje av det same gjeld etternamn. Kven bestemmer? Kva skal lærarane gjere? Kva er viktig og lite viktig å passe på?

https://www.babyverden.no/navn/forskjellige-uttaler-av-navn/

Førsteamanuensis Ivar Utne, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Foreleser(e): 
Ivar Utne
Sydneshaugen skole, Auditorium E (209)