Du er her

Litteratur og virkelighet: Industriutbygging og bergenske eiendomsspekulanter. Natur og virkelighet i Gro Holms 'De hvite kull' (1936)

Odda-forfatteren Gro Holm er mest kjent for romanserien om Løstølsfolket (1932–34), der hun skildrer de store utbyggings- og industrialiseringsprosessene på Vestlandet med et særegent kvinneblikk. Men i den delvis selvbiografiske romanen De hvite kull (1936) går hun direkte inn på historien om hvordan grunneiere ble fralurt fallrettigheter av griske investorer, hvordan lokale bønder solgte sine gårde billig og hvordan bygdesamfunnet på få år ble omgjort til en industriby. Samtidig er dette en virkelighetsroman som skildrer kampen om naturen, der jordbruk, turisme og industrialisme står mot hverandre.

Professor Eirik Vassenden, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Foreleser(e): 
Eirik Vassenden
Sydneshaugen skole, Auditorium B