Du er her

Litteratur og virkelighet: Virkelighetsfremstilling i et utvalg av 1700-tallets litteratur

Litteraturvitenskap opererer vanligvis med et skarpt skille mellom skjønnlitteratur og ulike former for sakprosa, herunder historie. Skjønnlitteratur er en fiktiv representasjon av en virkelighet, mens sakprosa henvender seg til og forsøker å gripe direkte inn i virkeligheten. «Virkelighetslitteratur» er et nytt fenomen som bevisst utfordrer dette skillet – men hva med skjønnlitteratur som er skrevet i en historisk situasjon? Kan den historiske forfatterens uuttalte premisser for sin egen fiktive virkelighetsfremstilling fortelle oss noe om deres grunnleggende forventninger til sin egen virkelighet? Og kan vi i så fall tro på det? Dette skal vi kort utforske med basis i enkelte av Ludvig Holbergs tekster og noen komparative eksempler fra andre steder.

Stipendiat Are Bøe Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

NB: Tidspunktet er endret ifht opprinnelig oppsatt tid, ny tid: 13.15 - 14.00

Foreleser(e): 
Are Bøe Pedersen
Sydneshaugen skole, Auditorium B