Du er her

Litteratur og virkelighet: Virkelighetslitteraturen i Norge. Særtrekk og utviklingslinjer

I årene etter 2000 utviklet det seg en trend i norsk romankunst som etter hvert fikk navnet virkelighetslitteratur. Alternative betegnelser er «autofiksjon», «dokumentarroman», «selvbiografisk roman», «performativ biografisme», «dobbeltkontrakten», «fiksjonsfri fiksjon», med mer. I dette foredraget skal vi se nærmere på denne trenden, idet vi spør oss hva som kjennetegner den, og hvordan den skiller seg fra tradisjonelle fiksjonsromaner. Vi tar utgangspunkt i det litteraturfilosofiske spørsmålet om forskjellen mellom fiksjon og ikke-fiksjon, og går derfra videre til å vurdere hvordan dette skillet blir utfordret og utvisket i et knippe virkelighetsnære romaner. Foredraget vil trekke inn eksempler fra Hans Jæger, Dag Solstad, Nikolai Frobenius, Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth og danske Kristina Stoltz.

Førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

NB: Tidspunktet er endret ifht opprinnelig oppsatt tid, ny tid: 10.15 - 11.00

Foreleser(e): 
Frode Helmich Pedersen
Sydneshaugen skole, Auditorium B