Du er her

Med egne øyne: Konspirasjonsforestillinger i og utenfor klasserommet

Konspirasjonsteorier i dag karakteriseres av en mistillit mot grupper som tradisjonelt har vært anerkjent som troverdige eksperter; lærere, forskere og journalister. Nye sosiale medier har endret spredningen av alternative virkelighetsforståelser og veien er kort fra populære youtube-profiler til mer konspiratoriske miljø. Youtube-filmer gjør at elever kan se med egne øyne hvordan ting henger sammen og dermed utfordre lærerens tradisjonelle autoritet som eksperten i klasserommet. Hvordan kan dette skiftet brukes til å undervise i klasserommet? Kan konspirasjoner fungere som et springbrett til å utvikle undervisning hvor både elever og lærer ivaretas i klasserommet?

Bjørnar Østerhus Dahle, rådgiver, Raftostiftelsen
Førsteamanuensis Espen Helgesen, Høgskulen på Vestlandet

Foreleser(e): 
Bjørnar Østerhus Dahle
Espen Helgesen
Raftohuset