Du er her

Misnøye med kroppen i ungdommen - har det noen betydning for helsa i voksen alder?

I en studie med deltagere fra UNG-Hunt ble 8700 ungdommer (15-19 år) i 1997 spurt om de slanket seg og i hvilken grad de var tilfredse med livet. Medisinbruken deres ble undersøkt 18 år senere i tidlig voksen alder. Slanking og misnøye med vekten hadde betydning for medisinbruk mot infeksjoner og muskelskjelettplager i ung voksen alder. Tilfredshet med livet var forbundet med lavere forbruk av medisiner for et vidt spekter av medisiner mot psykiske sykdommer og plager. Sammenhengene var tydelige også når vi kontrollerte for faktorer som var til stede i starten av observasjonen. Kroppsmisnøye kan være en risikofaktor for og livstilfredshet kan være en beskyttelsesfaktor mot framtidig uhelse.

Professor emeritus Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Foreleser(e): 
Eivind Meland
Jusbygget, Auditorium 1