Du er her

Reform og fornying i islam

Kravet om reform og endring i islam blir ofte hørt, samtidig som mange er tvilande til om dette da vil vere ein "ekte" islam. Men islam har openbart gått gjennom reformar mange gonger i historia, samtidig som endringar har blitt møtt med motstand frå konservative krefter. I dette foredraget skal vi sjå på debatten om "Guds hensikt" og "menneskets velferd" gjennom tida, og i kva grad dette begrepet har opna for, og i dag kan opne for, grunnleggande endringar i islamsk teologi og jus.

Professor Knut S. Vikør, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Foreleser(e): 
Knut S. Vikør
Jusbygget, Auditorium 3