Du er her

Skeiv historie og Skeivt arkiv

Skeivt arkiv er det nasjonale arkivet for skeiv historie i Norge, og en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket. Denne presentasjonen presenterer Skeivt arkiv som en kunnskapsressurs for lærere og elever, et sted å bli kjent med historien om brudd på normer for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge. Skeiv historie er en lang og bred historie, som ikke bare forteller om mangfoldet blant de som har levd før oss, men også om samfunnets reaksjoner på dette mangfoldet, og endringsprosessene knyttet til skeives plass i samfunnet.

http://skeivtarkiv.no

Seniorkonsulent Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv, Universitetsbibliotekets spesialsamlinger

 

Foreleser(e): 
Bjørn André Widvey
Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger