Du er her

Skilsmisse og fortrolighet med mor og far - hvilken betydning har det for helseplager og selvtillit tidlig i tenårene

Skolebarn i Sogn og Fjordane i 6. og 8. klasse ble undersøkt med spørreskjema i 2011 og etterundersøkt i 2013. Barn som opplevde skilsmisse tapte fortrolighet med far, men ikke med mor. Fortrolighet med begge foreldre var av like stor betydning for barnas helseplager og selvtillit etter 2 år. Bare tap av fortrolighet med far kunne forklare forverring av helseplager og selvtillit i løpet av de to årene skolebarna ble observert. Studien bekrefter at fortrolighet med begge foreldre har betydning for barn og ungdoms helse og selvbilde. Fortrolighet med far er en beskyttende faktor mot helse- og selvtillitstap tidlig i ungdomsårene. Familielovgivningen i Norge bør legge til rette for gjensidig omsorg av to likestilte foreldre også etter skilsmisse.

Professor emeritus Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Foreleser(e): 
Eivind Meland
Jusbygget, Auditorium 1