Du er her

Spill og læring - en didaktisk modell

Høsten 2019 slapp regjeringen en dataspillstrategi for 2020 til 2022, hvor spill og skole er et stort element. Den kulturelle skolesekken satser stort på spill og digital kultur, og i fagfornyelsen er spill eksplisitt nevnt i høringsutkastet til ny læreplan på engelsk Vg1. Kort sagt: dataspillene hamrer på døren til norske klasserom. For å unngå at den blir blåst av hengslene, må vi åpne den varsomt, mens vi spør oss: Hva er det egentlig vi vil med dataspill i klasserommet? Og hvordan tar vi dem i bruk på best mulig vis? I dette foredraget for du hjelp til å svare på nettopp dette.

Spillerom - Regjeringens dataspillstrategi 2020-2022

Stipendiat Tobias Staaby, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Foreleser(e): 
Tobias Staaby
Studentsenteret, Seminarrom E