Du er her

Språk som ressurs - kva kan Språksamlingane bidra med?

Dette opplegget er rettet mot vidaregåande skule hvor vi ville vise kva Språksamlingane kan tilby i samband med undervisning og oppgåveskriving. Kva er det for moglegheiter for at tilrettelegge for prosjekt og oppgaver innan for språk, dialektar, sosiolektar, geolektar, stadnamn og geografi der språklig informasjon er stadfesta. Vi tar utgangspunkt i arkiva, dei fysiske og dei digitale og ser på kva Språksamlingane inneheld og kva det går an at utvikla til bruk i læringa i vidaregåande til bevisstgjering av samfunn, språk, kultur, historie og geografi.

http://www.spraksamlingane.no

Førstebibliotekar Peder Gammeltoft, faglig leder Universitetsbibliotekets språksamlinger
Arkivar Kristin S. Kjos, Universitetsbibliotekets språksamlinger
Ordboksredaktør Terje Svardal, Universitetsbibliotekets språksamlinger

Foreleser(e): 
Peder Gammeltoft
Kristin S. Kjos
Terje Svardal
Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger