Du er her

Språkprat 1

Det populærvitenskapelige tidsskriftet Språkprat (www.sprakprat.no) inviterer til en muntlig versjon av tidsskriftet med nye innlegg og gamle favoritter og med gode muligheter til å stille spørsmål. Språkprat formidler forskningsbasert kunnskap og faglige refleksjoner om nordisk, særlig norsk, språk til et allment publikum.

Første Språkprat-time inkluderer tre innlegg, bundet sammen av programleder Ann-Kristin Molde:

Teikn-til-tale og teiknspråk - kven har bruk for kva? 
Inger Birgitte Torbjørnsen, høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet

Kjønn og sjølvtillit - eit forsøk på å forklare språkhaldningar i akademia
Trude Bukve, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Navneflora til grønnsaker
Klara Sjo, universitetslektor ved Norges Handelshøyskole

Vi stiller med kaffe/te og kaker. Alle er hjertelig velkommen!

PS: Bli gjerne også med på "Språkprat 2" timen etter.

Programleder: høgskolelektor/lektor Ann-Kristin Molde

Foreleser(e): 
Ann-Kristin Molde
Inger Birgitte Torbjørnsen
Trude Bukve
Klara Sjo
Sydneshaugen skole, Auditorium A (105)