Du er her

Svartelistede planter som ressurs

Planter med fremmed opphav og invaderende egenskaper blir regnet som problematiske gjester i norsk natur. Dette fordi de kan utkonkurrere stedegne arter, true sårbart landskap og utgjøre en risiko for artsmangfoldet. Men hva vet vi egentlig om disse vekstenes positive sider? Finnes det mulige bruksområder og potensielle fordeler? Forskningsprosjektet ”The Settlers: Domestic Exotics” tilnærmer seg tema gjennom en praktisk, utforskende og eksperimentell designprosess, som danner utgangspunktet for å diskutere og reflektere over fremtidig, bærekraftig bruk av de uønskede plantene. To vesentlige begrep for arbeidet er ”interaksjon” og ”relasjon”, hvor kunnskapstilegning, -omdanning og -formidling står sentralt.

Stipendiat Siren Elise Wilhelmsen, Fakultet for kunst, musikk og design

Foreleser(e): 
Stipendiat Siren Elise Wilhelmsen
Universitetsaulaen