Du er her

Vaksiner - folkehelsens grunnmur

Vaksinemotstand- på liv og død? Vaksiner, hvordan kommunisere om en forbannet velsignelse i internettets tidsalder?

Vaksineskepsis er av WHO erklært som en av de 10 største truslene mot folkehelse globalt. På denne listen er også klimakrise og antibiotika resistens. Vaksinene er så velsignet gode at de har blitt sin egen verste fiende, deres effektivitet er også blitt deres forbannelse. Lærere er viktige faktaformidlere i en tidsalder med utstrakt faktaforakt. Vaksiner handler primært om liv og død, ikke tro og følelser, men tro og følelser må også adresseres av faktaformidlere. Her vil du høre om vaksiner og kommuniksajonsmekanismer og viktigheten av formidling av fakta og om begrepet "falsk balanse", som journalister har brukt. 

Kristin Greve-Isdahl Mohn, Seksjonsoverlege ved mottaksklinikken, Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis  ved Influensasenteret, Klinisk institutt 2, UiB

Mohn har flere kliniske spesialiteter, indremedisin, infeksjonsmedisin og akutt og mottaksmedisin, og jobber som seksjonsoverlege ved Mottaksklikken på Haukeland. Hun har doktorgrad innen immunforsvarets respons etter influesavaksiner til barn. Hun underviser sykepleiere og medisinstudenter, og foreleser og deltar aktivt i samfunnsdebatten omkring vaksiner.

Foreleser(e): 
Kristin Greve-Isdahl Mohn
Jusbygget, Auditorium 3