Du er her

Valgobservasjon og skolevalg

Høsten 2019 ble det tradisjonen tro arrangert skolevalg ved alle videregående skoler i Norge. I den forbindelse ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor elever fra tre forskjellige skoler ble kurset i valgobservasjon og sendt til hverandres skole for å se hvordan valget ble gjennomfort.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom tre videregående skoler og UIB. Foredraget skal handle om gjennomføringen av prosjektet, læringseffekten for elevenes del og ambisjonene om å utvidet prosjektet frem mot neste valg.

Selve prosjektet fikk stor medieoppmerksomhet, og ble også grundig dekket av UiB:
https://www.uib.no/svf/129330/leitar-etter-valfjusk

Universitetslektor Kjetil Evjen, Institutt for sammenlignende politikk

 

 

Foreleser(e): 
Kjetil Evjen
Studentsenteret, Auditorium "Egget"