Du er her

Verdensretorikk: Europeisk tradisjon og globalt perspektiv

Retorikk er et ord som stammer fra gresk, og som betyr talekunst. Når man snakker om Den retoriske tradisjonen, snakker man om en tradisjon for teori om og undervisning i språkbruk som går tilbake til den gresk-romerske antikken, og som strekker seg gjennom hele den vestlige kulturhistorien frem til vår tid. Men hva med verden utenom Vesten, kort sagt Resten? I senere år er det blitt økt fokus på retoriske tradisjoner også utenfor vår egen europeisk-amerikanske tradisjon: i Asia, i Afrika, i Det gamle Amerika. Global retorikk er et fagfelt i brå vekst. I dette foredraget lanseres en ny term på norsk: Verdensretorikk, i analogi med det gamle og veletablerte uttrykket verdenslitteratur. Foredraget gir et innblikk i den forskning som skjer innenfor komparativ retorikk og interkulturell kommunikasjon, og trekker linjer til aktuelle debatter om avkolonisering av humaniora, der den faglige profilen hittil har vært så godt som fullstendig dominert av vestlige perspektiver. Alt har sin tid, og tiden for Vestens retoriske hegemoni i undervisning og pensum er ute. Eller?

www.uib.no/emne/RET209

Universitetslektor Amund Børdahl, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

NB: Oppdatert 31. januar: Dette bidraget må desverre gå ut av programmet

Foreleser(e): 
Amund Børdahl
Sydneshaugen skole, Auditorium Q (321)