Faglig-pedagogisk dag 2018

Vi er i gang med planleggingen av Faglig-pedagogisk dag 2. februar 2018. Program vil være klart ca medio desember. Du vil da finne programmet på våre nettsider, og invitasjoner med trykt program blir sendt til skolene. 

Faglig-pedagogisk dag 2018

Velkommen til UiB 2. februar! 

Se programmet for Faglig-pedagogisk dag 2017 og last ned presentasjoner

Faglig-pedagogisk dag går av stabelen den første fredagen i februar hvert år, og er UiBs største etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Målet med dagen er å presentere aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder og gi lærere oppdatert kunnskap og inspirasjon til egen undervisning.